گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۹ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۳۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۴۶۲ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۲۱۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۱۳۵۶۷۸ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/١٠ - ۱۳۷۶ مورد

معرفی و شرح وظایف آموزش سلامت


نام و نام خانوادگی :  فاطمه گلستانی

سمت :  سوپروایزر آموزشی

تحصیلات :  کارشناس پرستاری

و

دانشجو کارشناس ارشد فیزیولوژی

پست الکترونیک:

تلفن محل کار:

 

 

معرفی و شرح وظایف  واحد  اموزش وارتقاء  سلامت

آموزش سلامت در ساده ترین تعریف یعنی "آموزشی که منجر به ارتقای رفتار بهداشتی فرد شود" .

نکته مهم در این تعریف ،تغییررفتار است ،نه افزایش اطلاعات ،واگرچه آموزش سلامت اکثراً با ارائه اطلاعات بهداشتی آعاز می شود ،اما موقعیت آن زمانی است که بتواند رفتاری مناسب با سلامت فرد وجامعه را جایگزین رفتار غلط غیر بهداشتی کند.

بنابراین جنبه "رفتار " در آموزش سلامت اهمیت بالایی دارد وبدون تامین رفتار بهداشتی مناسب ،آموزش سلامت کامل نخواهد شد.

در دیدگاه سنتی ،آموزش سلامت عاملی است که رفتارهای مخاطره آمیز افراد را تغییر می دهد .در این تعریف ،آموزش سلامت بیشتر به پیشگیری توجه دارد .اما دیدگاههای جدید آموزش سلامت کانون اصلی جنبشهای نوین سلامت عمومی است .در این دیدگاهها ،تاثیر محیط ( اجتماعی ،اقتصادی ،انسانی )برسلامت مورد توجه قرار گرفته است .

 

براساس این دیدگاه ها آموزش سلامت دوکارکرد عمده دارد:

1-   افزایش آگاهی های عمومی در مورد تاثیر محیط برسلامت یا عدم سلامت ونیز نابرابری در توزیع منابع سلامت

2-   توانمند ساختن افراد به تصمیم گیری در مورد خود ،خانواده وجامعه از طریق افزایش سطح دانش ومهارتهای آنان

 

 برنامه های تدوین شده درواحد آموزش و ارتقاء سلامت

  • اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه
  • برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی بر اساس اولویت ها سلامت شهرستان
  • برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی ، ارتباطی واطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت
  • مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها ، ادارات و نهادهای دولتی وغیر دولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقاء سلامت
  • همکاری با رسانه های جمعی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
  • جمع آوری ، تحلیل ، گزارش وبازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه

شرح وظایف در واحد اموزش:

-اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقای سلامت

- برنامه ریزی جهت فعال سازی کمیته هماهنگی برنامه های اموزش به صورت ماهانه

نیازسنجی آموزشی در کلیه مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت جهت استخراج مشکل اولی هر منطقه و در نهایت مشکل اولی بهداشتی شهرستان و طراحی و اجرای طرحهای مداخله ای در جهت رفع این مشکلات و نظارت بر انجام فعالیتها با همکاری کلیه ارگانهای سطح شهرستان اعم از آموزش و پرورش- بخشداریها – شهرداریها – شوراها – دهیاریها – بهزیستی – کمیته امداد – تربیت بدنی و

-جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

-ترویج شیوه زندگی سالم در سطح شهرستان

-همکاری در اجرای پژوهشهای کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان

-برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل محیطی در خصوص سرفصلهای آموزش و ارتقاء سلامت

- همکاری در انتقال مهارتهای آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی  
-نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

-آموزش کارکنان سایر واحدهای شبکه بهداشت شهرستان در حوزه های آموزشی ، ارتباطی و اطلاع رسانی

-طراحی ، اجرا و ارزیابی بسیجهای اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

-توسعه  و تکمیل بانک اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در  سامانه ارس شبکه بهداشت شهرستان

-فعال سازی رابطین آموزش ادارات و آموزش ایشان و نظارت بر آموزشهایی که از طریق این افراد به پرسنل زیرمجموعه خود داده می شود.

- نظارت بر آموزشهای برون بخشی ارائه شده توسط مسئولین آموزش سلامت کلیه واحدهای تابعه

 

 

جستجو
مسابقه هفته بسیج (۲۸۰۶۴ بازدید)
تجهیز اتاق عمل (۶۸۸۵ بازدید)
دوره بازآموزی (۶۰۳۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...