×
  • چهارشنبه ٣١ شهریور ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
روز فوریت های پزشکی و اورژانس 115

روز فوریت های پزشکی و اورژانس 115
یكشنبه ٢٨ شهریور ١٤٠٠

روز فوریت های پزشکی و اورژانس 115

گزارش تصویری
تقدیم مدال های قهرمانان جودو خراسان شمالی به مدافعان سلامت

تقدیم مدال های قهرمانان جودو خراسان شمالی به مدافعان سلامت
سه شنبه ١٦ شهریور ١٤٠٠

تقدیم مدال های قهرمانان جودو خراسان شمالی به...