حوزه ریاست


چشم انداز پنج ساله  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالي

ما برآنيم با توكل به قدرت لايزال الهي و الهام از سند چشم انداز بيست ساله كشور وتكيه برهمت مضاعف و كار مضاعف و بهره گيري از امكانات، دانش و فن آوريهاي نوين، حداكثر توانمندي كاركنان، همكاري بين بخشي وحمايت وزارت متبوع، يكي از دانشگاههاي برتر تيپ 2 كشور باشيم.