يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


اعضا کمیته


1 -جناب آقای دکترمحمدرضا صفدری        رییس کمیته

2-جناب آقای احمد کاملی                     عضو کمیته

3-سرکار خانم دکترشهرزاد هواخواه             دبیر کمیته

4-سرکارخانم دکترزکیه کشاورزی               عضو کمیته

5-روسای دانشکده های مربوط با پرونده مورد بررسی
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۲۷۲۱ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۱۸۴۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...