يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


گروه بهداشت حرفه ای و محیط


مهندس رجبعلی حکم آبادی

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مدیر گروه بهداشت حرفه ای و محیط

 

 

 

مهندس مرتضی اسماعیل زاده کواکی

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

 

 

مهندس اسماعیل شجاع

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

 

 

 

مهندس احسان ابویی مهریزی

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

 

 

 

مهندس علی پاسبان

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

مهندس نیره نعیمی قصابیان

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

 

 

مهندس ابوالفضل نعیم آبادی

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

 

 

 

 

 

 

 
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۳۴۸۵ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۳۰۵۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...