يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


میز خدمت


 
 

 

ردیف

نام فرآیند

( لینک فرآیند)

شناسنامه

اطلاع رسانی

(فلوچارت)

نوع خدمت

تصویر

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

درخواست خدمت (تعاملی)

ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان

1

ارتقاء اعضای هیات علمی شناسنامه اطلاع رسانی     *   عکس

2

ترفیع سالانه اعضای هیات علمی شناسنامه اطلاع رسانی     *   عکس

3

تشکیل پرونده اعضای هیات علمی شناسنامه اطلاع رسانی     *   عکس

4

جذب نیروی حق التدریس شناسنامه اطلاع رسانی         عکس

5

جذب اعضای هیات علمی شناسنامه اطلاع رسانی         عکس

6

ارائه تسهیلات رفاهی به اعضای هیات علمی علوم پزشکی شناسنامه اطلاع رسانی         عکس

7

               

8

               

9

               
 جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۳۴۸۶ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۳۰۵۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...