يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


گروه پاتوبیولوژی و تشریح


1-سعید برزگر

کارشناس ارشد هماتولوژی

2-رضا بشارتی

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

3-دکترصدف سبزواری

 دکتری تخصصی انگل شناسی

4-دکتررضا شفیعی

 دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی

5-دکتر امیرعظیمیان

 دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی

6-دکترحسن نامدار احمد آباد

دکتری تخصصی ایمنی شناسی

 

 

 
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۳۴۸۵ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۳۰۵۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...