يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


پرستاری سالمندی


مدیر گروه:

     آقای دکتر حامد مرتضوی

اعضاء گروه:

    آقایان: دکترحامد مرتضوی، دکتر ابراهیم زاده، دکتر ایلدر آبادی، محمد ضا آرمات

استاد مشاور:

آقای محمد رضا آرمات
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۳۴۹۵ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۳۰۹۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...