يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


گروه علوم مولکولی


1- دکتررقیه آرزومند

دکتری تخصصی زیست فناوری پزشکی

2- محسن خسرو آبادی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

3- دکترامیر حسین خوشی

 دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

4- دکترحمید رضا صدوقی قوچان

 دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

5- دکترعلیرضا عباسپور

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

6- دکترمیثم مقبلی

دکتری تخصصی علوم زیست پزشکی

7- دکترعباس نیک روش

دکتری تخصصی زیست شناسی -  ژنتیک مولکولی

8- محمد امین یونسی هروی

     کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۳۴۹۵ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۳۰۹۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...