يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


گروه بهداشت عمومی


 سید حمید حسینی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

مدیر گروه بهداشت عمومی

 

مریم خسروی

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

 

حمید توکلی قوچانی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

سید حمید نبوی

کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی

 

محمدرضا جلیلوند

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

 

حسین لشگردوست

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

 

معصومه طاهرپور

کارشناسی ارشد آمار زیستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۳۴۴۱ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۲۹۴۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...