يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


گروه هوشبری


مدیر گروه:

    آقای دکترجواد شاهین فر

اعضای گروه:

   خانم ها: سیما سادات حجازی، مریم قربانزاده

   آقایان: دکتر جواد شاهین فر، هادی عباس پور، حسن زراعتی

استاد مشاور:

   خانم سیما سادات حجازی
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۳۴۹۵ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۳۰۹۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...