يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


کارگزین امور هیات علمی


احکام

·         صدور احکام تغییر ضریب حقوقی اعضای هیات علمی

·         صدور احکام ترفیع پایه و ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی

·         پیگیری صدور احکام ریاست دانشگاه

·         صدور احکام افزایش فوق العاده مدیریت بر اساس مصوبات هیات امنا

·         صدور احکام هیات علمی بورسیه دانشگاه

·         صدور احکام ماموریت آموزشی

·         صدور سایر احکام اعضای هیات علمی از قبیل پایه تشویقی، بورس، ماموریت آموزشی، تعهدات و ...

مرخصی ها

·         اعلام مانده مرخصی اعضای هیات علمی در پایان هر سال

·         ذخیره مرخصی اعضای هیات علمی پس از طی مراحل قانونی

·         بررسی و ثبت درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی بر اساس قوانین و مقررات

·         ثبت مرخصی های استحقاقی و استعلاجی

پرونده

·         تشکیل و تکمیل پرونده اعضای هیات علمی

·         درخواست تائیدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل و پیگیری آن

·         مکاتبه با سایر ادارات و واحدهای دانشگاه و درخواست پرونده قبلی پرسنلی عضو هیات علمی

·         بررسی و ثبت خلاصه وضعیت خدمت
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۳۴۹۵ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۳۰۹۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...