يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


اساسنامه مركز


 اساسنامه مركز تحقيقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار


ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتي درماني و به موجب اين اساسنامه مركز تحقيقات كه در اين اساسنامه مركز تحقيقات ناميده مي شود براي تامين اهداف زير مورد موافقت اصولي قرار گرفت.
ماده 2- اهداف
توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علم
انجام پژوهشهاي بنيادي اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور به منظور جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي
جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار آنها
تربيت نيروي انساني محقق در زمينه
ترغيب تشويق و بكارگيري محققين
كوشش درجلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرائي مربوطه در داخل كشور
همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ساير كشورها و سازمانهاي بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران
ماده 3- اركان مراكز عبارتند از:
الف) شوراي عالي
ب) رئيس مركز
...
.....

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...