يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


آیین نامه مالی اعطاي تسهيلات برای شرکت در کنگره های خارج از کشور


 آیین نامه مالی اعطاي تسهيلات برای شرکت در کنگره های خارج از کشور
مرکز تحقيقات کاربردي سلامت همگاني و توسعه پايدار

فصل اول – کلیات و نحوه اعطای تسهیلات:
ماده 1 با توجه به حذف سهميه ارزي و به منظور پرداخت هزينه ريالي، جهت حمايت از کارشناسان علمی و پژوهشی و کارشناسان پژوهشی مرکز براي شركت و ارائه مقاله اين آئين‌نامه به شرح ذيل تدوين گردیده و قابل اجرا می باشد
ماده 2 ميزان پرداخت هزينه ثبت‌نام حداكثر تا سقف5000000ريال تبصره 1- در صورت عدم تحويل رسيد پرداخت ثبت‌نام از طرف کارشناسان علمی و پژوهشی و کارشناسان پژوهشی مرکز، حداكثر سقف پرداخت هزينه ثبت‌نام تا سقف 2000000 ريال براساس هزينه ثبت‌نام مندرج در سايت مي‌باشد.
ماده 3 ميزان پرداخت هزينه روزانه براي كشورهاي همجوار ايران حداكثر 5 روز كنگره و يكروز رفت و برگشت،جمعاً 6 روز و براي هر روز به مبلغ 900000 ريال محاسبه مي‌گردد. ريال 5400000 = 900000× 6
ماده 4 ميزان پرداخت هزينه روزانه براي ساير كشورهاي آسيايي بغير از ژاپن و كره جنوبي حداكثر 5 روز كنگره و 1 روز رفت و برگشت، جمعاً 6 روز و براي هر روز به مبلغ 1000000 ريال محاسبه مي‌گردد. ريال 6000000 = 1000000 × 6 .
ماده 5 ميزان پرداخت هزينه روزانه براي كشورهاي آفريقايي حداكثر 5 روز كنگره و دوروز رفت و برگشت، جمعاً 7 روز و براي هر روز به مبلع 1200000 ريال محاسبه مي‌گردد. ريال 8400000 = 1200000 × 7
دریافت متن کامل آیین نامه .....

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...