يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


آیین نامه اجرایی ارتباط مرکز با صنعتآیین نامه اجرایی ارتباط مرکز با صنعت
مرکز تحقيقات کاربردي سلامت همگاني و توسعه پايدار

فصل اول - كليات و اهداف :
ماده 1 نظر به نياز روزافزون صنايع به اطلاعات علمی مراکز تحقیقاتی به عنوان هسته اصلي توليد علم و نيروي انساني توانمند و ضرورت همكاري نزديك بين اين دو نهاد مهم، جهت رفع نيازهاي پژوهشي و مشاوره‌اي و كاربردي نمودن فعاليت ها براي رفع نيازهاي اساسي جامعه و تسهيلات لازم براي قانونمند كردن ارتباط صنايع و موسسات دولتي و غيردولتي با مرکز، دفتر ارتباط با صنعت در پایگاه کارآفرینی اداره خدمات تخصصی مرکز با هدفهاي مشروحه ذيل، فعاليت خواهد كرد.
ماده 2 اهداف این آئین نامه عبارتند از:
الف - هدف اصلی: برقراري ارتباط مرکز با موسسات دولتي و غيردولتي جهت انجام طرح‌هاي تحقيقاتي، برنامه‌هاي مشاوره‌اي، خدماتي، فني و آزمايشگاهي.
ب – اهداف کاربردی:
1-انجام طرح‌هاي تحقيقاتي با موسسات دولتي و غيردولتي
2-اجراي برنامه‌هاي مشاوره‌اي، خدماتي، فني و آزمايشگاهي براي بخش‌هاي دولتي و غيردولتي
3- برگزاري سمينارها و كارگاه‌ها براي بخش‌هاي دولتي و غيردولتي
ماده 3 تعاريف اصلی این آئین نامه عبارتند از:
1- موسسات دولتي و غير دولتي به كليه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، مراكز، صنايع، شركت‌ها و ساير مجتمع‌هاي اداري و صنعتي داخل و خارج از كشور گفته مي‌شود.
2- منظور از مرکز در اين آئين‌نامه، مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالی است.
3- طرح تحقيقاتي به پروژه‌هاي گفته مي‌شود كه داراي پرو‌پوزال تأييد شده مرکز باشد.
4- برنامه مشاوره‌اي و خدماتي شامل ارائه نقطه‌ نظرات تخصصي کارشناسان علمی و پژوهشی یا کارشناسان پژوهشی مرکز در زمينه مسائل مرتبط با سلامت همگانی و توسعه پایدار و ارائه خدمات مورد نياز موسسات مربوطه است.
5- هزينه بالاسري درصدي از قرارداد است كه به نفع مرکز كسر و به حساب مرکز واريز مي‌گردد.
دریافت متن کامل آیین نامه .....

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...