يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


آیین نامه مالی کنگره های داخل از کشور


 آیین نامه اعطاي تسهيلات برای شرکت در کنگره های داخل کشور
مرکز تحقيقات کاربردي سلامت همگاني و توسعه پايدار

ماده 1 شخص متقاضی باید عضو کارشناس علمی و پژوهشی یا کارشناس پژوهشی مرکز باشد.
تبصره 1- افراد متقاضی بر اساس اولویت بندی و سهمیه بندی اعلام شده شورایعالی هر ساله در لیست شرکت در کنگره های داخل کشور قرار می گیرند. تبصره 2- کلیه در خواست ها می بایست در شورایعالی مرکز به تصویب برسد.
ماده 2 مقالاتی که بصورت سخنرانی یا پوستر ارائه می شوند باید منتج از طرحهای تحقیقاتی مصوب مرکز یا مورد تائید مرکز باشند.
تبصره 3- فاصله زمانی بین پایان طرح تحقیقاتی مصوب و پذیرش مقاله نباید بیشتر از 2 سال باشد.
تبصره 4- تاریخ اخذ پذیرش مقالات در کنگره های داخل کشور، نباید قبل از چاپ آن در مجلات داخلی باشد.
ماده 3 کارشناس علمی و پژوهشی یا کارشناس پژوهشی مرکز شرکت کننده باید بعنوان نفر اول ارائه مقاله باشد. 7
دریافت متن کامل آیین نامه .....
 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...