يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


کارشناسان اجرایی مرکز


آمنه قربانی (.M.Sc) : کارشناس مسئول اداره خدمات پژوهشی

فریبا اعزازی (.M.Sc) : کارشناس مسئول اداره خدمات تخصصی

سارا صمدی (.M.Sc) : کارشناس مسئول واحد انتشارات

نعیمه عشقی (.M.Sc) : کارشناس مسئول واحد فناوری سلامت

منا شاکری (.B.Sc) : کارشناس واحد دبیرخانه و روابط عمومی

 

بابک قهرمانی (.B.A) : کارشناس واحد انفورماتیک

علیرضا منعمی (.St) : کارشناس واحد تحقیقات دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...