يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


کمیته آموزش زبانهای خارجه
عناوین دوره های آموزشی مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار
کمیته آموزش زبان های خارجه
اهداف
آموزش محققین سیستم پژوهش سلامت استان با زبان انگلیسی در چند گروه از مكالمه تا نگارش:
- مكالمه
- TOFEL و IELTS
- فن ترجمه
- دوره نگارش (Writing)
برنامه عملیاتی کمیته آموزش زبان های خارجه
فروردین
--
اردیبهشت
--
خرداد
روزهای یکشنبه و چهارشنبه
تیر
روزهای یکشنبه و چهارشنبه
مرداد
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
شهریور
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
برگزاری دوره مکالمه زبان انگلیسی در روزهای یکشنبه و چهارشنبه
ویژه:
1- دانشجویان دانشکده پزشکی
2- دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی
3- دانشجویان دانشکده بهداشت
4- پرسنل مرکز تحقیقات


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...