يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


آیین نامه اجرایی تالیف و نشر کتاب


 آیین نامه اجرایی تالیف و نشر کتاب
مرکز تحقيقات کاربردي سلامت همگاني و توسعه پايدار

فصل اول – کلیات و نحوه اجرایی :
ماده 1 به‌منظور حمايت از تاليف‌ كتب و ترجمه منابع علمي و معتبر و مورد نياز دانشجويان، اساتید و محققین فعال در حوزه های مرتبط با تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار كميته‌اي تحت عنوان كميته نشر کتاب در واحد انتشارات اداره خدمات پژوهشی مرکز تشكيل مي‌شود كه مسئوليت آن طبق آئین نامه ساختارهای اجرایی مرکز می باشد.
ماده 2 کلیه ارزیابی های علمی این کمیته، جهت ارزیابی آثار کارشناسان علمی و پژوهشی و کارشناسان پژوهشی مرکز به عهده شورای علمی و پژوهشی مرکز می باشد.
ماده 3 هر یک از کارشناسان علمی و پژوهشی و کارشناسان پژوهشی مرکز، در صورت تاليف و ترجمه كتاب و پس از طي مراحل ابتدايي كار، نسخه تايپ شده كتاب خود را جهت بررسي به معاون مرکز ارائه مي‌نمايد. همچنين مستندات لازم جهت بررسي كتاب بايد ضميمه نمايد. .
تبصره 1- کلیه فرایندهای ارزیابی آثار کارشناسان علمی و پژوهشی و کارشناسان پژوهشی مرکز، مانند بررسی پروپوزال های طرح های تحقیقاتی می باشد.
تبصره 2- کلیه فرایندهای مالی نشر آثار کارشناسان علمی و پژوهشی و کارشناسان پژوهشی مرکز، مانند بررسی پروپوزال های طرح های تحقیقاتی می باشد.
دریافت متن کامل آیین نامه .....

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...