يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


کمیته آموزش آمار حیاتی
عناوین دوره های آموزشی مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار
کمیته آموزش آمار حیاتی
اهداف
1. آموزش آمار
- آمار مقدماتي
- آمار پيشرفته
2. آموزش نرم افزار SPSS
- آموزش SPSS مقدماتي
- آموزش SPSS پيشرفته
3. آموزش Excel
4. آموزش نرم افزار Sigma plot
برنامه عملیاتی کمیته آموزش آمار حیاتی
فروردین
--
اردیبهشت
--
خرداد
1390/3/31 روز سه شنبه
تیر
--
مرداد
--
شهریور
1390/6/29 روز سه شنبه
مهر
--
آبان
1390/8/11 روز چهار شنبه
آذر
--
دی
--
بهمن
1390/11/26 روز چهار شنبه
اسفند
--


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...