يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


آیین نامه ساختارهای اجرایی


 آیین نامه ساختارهای اجرایی
مرکز تحقيقات کاربردي سلامت همگاني و توسعه پايدار

فصل اول – كليات و اهداف :
ماده 1 . نام مرکز تحقيقات دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي عبارت است از مرکز تحقيقات کاربردي سلامت همگاني و توسعه پايدار که در اين آیین نامه بلحاظ رعايت اختصار مرکز ناميده مي شود.
ماده 2 . نوع فعاليت اين مرکز کاملا علمي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي با ماهيت غير سياسي و انتفاعي دولتي بوده و ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و بر اساس سياست ها، خط مشي ها و هماهنگي با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و زير نظر دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي و اين آیین نامه فعاليت خواهد نمود.
ماده 3 . محدوده فعاليت مرکز در سطح استان خراسان شمالي است اما مي تواند با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي فعال در حوزه سلامت در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي ارتبط و همکاري هاي دو جانبه و چند جانبه داشته باشد. علوم پزشکي خراسان شمالي و اين آیین نامه فعاليت خواهد نمود.
ماده 4 . محل اصلي مرکز در استان خراسان شمالي، شهرستان بجنورد به نشاني بلوار دولت، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ساختمان مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار واقع است و در صورت لزوم مي تواند برابر با مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور پايگاه هاي تحقيقاتي ايجاد نمايد.
ماده 5 . مرکز تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند.
ماده 6 . مدت فعاليت مرکز از تاريخ تاسيس به مدت نا محدود مي باشد.
ماده 7 . کليه دارايي هاي منقول و غير منقول اين مرکز متعلق به دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي است.
...
.....
دریافت متن کامل آیین نامه .....

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...