يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


گروه اطفال


1- دکترحجت اله احتشام منش

دانشنامه فوق تخصص بیماریهای نوزادان

2- دکترقاسم بیانی

دانشنامه فوق تخصص بیماریهای نوزادان

3- دکترعلی حق بین

 دکتری تخصصی اطفال

4- دکترهادی خرسند زاک

دکتری تخصصی بیماری های کودکان و نوزادان

5- دکترمحمد شجاع

دانشنامه تخصص بیماری های کودکان

6- دکترشیما شکری

 دانشنامه تخصص بیماری های کودکان

7- دکترشاهین مافی نژاد

 دانشنامه فوق تخصص بیماری های نوزادان

8-دکتر کوروش یوسفی حسن آباد

دانشنامه فوق تخصص عفونی اطفال
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۳۴۹۷ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۳۰۹۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...