يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


مدیران گروههای علمی و پژوهشی
مدیران محترم گروه های علمی و پژوهشی مرکز

- دکتر نادر نیک پرست .M.D , مدیر گروه علمی و پژوهشی سیاست گذاری سلامت
- دکتر افشین دلشاد .M.D , مدیر گروه علمی و پژوهشی سلامت همگانی
- دکتر حسن خانی .M.D , مدیر گروه علمی و پژوهشی ارتقای کیفیت زندگی
- دکتر رویا جاجوندیان Ph.D.Condidate , مدیر گروه علمی و پژوهشی سلامت جهانی
- دکتر بهرام بیباک Ph.D. , مدیر گروه علمی و پژوهشی فناوری های نوین پزشکی

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...