يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


اعضای محترم شورای علمی و پژوهشی مرکز


 

اعضای محترم شورای علمی و پژوهشی مرکز
- دکتر محمد رضا مجدی (.M.D) متخصص بیماری های اطفال
ریاست دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات - عضو شورایعالی
- دکتر علی خاکشور (.M.D) متخصص بیماری های اطفال
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه - عضو شورایعالی
- دکتر نادر نیک پرست (.M.D) پزشک عمومی
معاونت بهداشتی دانشگاه - عضو شورایعالی و مدیر گروه علمی و پژوهشی
- دکتر سید جواد پورنقی (.M.D) فوق تخصص بیماری های گوارش
عضو هیئت علمی دانشگاه - عضو شورایعالی
- دکتر رویا جاجوندیان (Ph.D.Candidate) فیزیولوژیست
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد - عضو شورایعالی و مدیر گروه علمی و پژوهشی
- خانم محبوبه طباطبایی چهر (.M.Sc) فوق لیسانس مامایی
عضو هیئت علمی دانشگاه - عضو شورایعالی
- دکتر حسن خانی (.M.D) پزشک عمومی
مشاور تحقیقات کاربردی دانشگاه-عضو شورایعالی و مدیر گروه علمی و پژوهشی
- دکتر افشین دلشاد (.M.D) پزشک عمومی
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی - مدیر گروه علمی و پژوهشی
- دکتر بهرام بیباک (.Ph.D) فیزیولوژیست
مدیر گروه علمی و پژوهشی
 
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...