يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


آموزش


 

برنامه عملیاتی واحد آموزش اداره خدمات پژوهشی در سال 1390
 

 
چشم انداز و رسالت
مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی با انجام فعالیت های پژوهشی با رویکردی کاربردی جهت ارائه راه حل هاي مناسب بومي در مسائل مربوط به حوزه سلامت همگاني و توسعه پايدار، پیشرو در ارتقاء سلامت جامعه در راستای سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور می باشد. در این میان، واحد آموزش اداره خدمات پژوهشی این مرکز در ارتقاء و بهبود سلامت جامعه و بالا بردن موقعیت علمی دانشگاه با تربيت و آموزش نیروی انسانی کارآمد و اتکا به آنان در زمینه های مختلف علوم پزشکی فعالیت می نماید تا با انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز جهت ارتقاء سلامت جامعه، ارائه رهنمود و مشاوره به سیاست گذاران و متولیان امور پژوهشی بتواند در جهت اهداف بستر سند چشم انداز، گامی موثر بردارد.
اهداف
1) آموزش و تربيت محققین جوان و بومی آشنا به کلیه مسائل مرتبط به پژوهش با رویکردی جامعه نگر در حوزه های مرتبط با سیستم پژوهش سلامت استان خراسان شمالی
2) تحول در برنامه های آموزشی در سطوح مختلف بر اساس فرصت ها، امکانات فن آوری نوین و استفاده از نتایج حاصل از تحقیق
3) همكاری با برگزاركنندگان کارگاه ها، همایش و کنگره ملی مرکز تحقیقات
4) هماهنگی و همکاری با نهادهای برون بخشی جهت برگزاری دوره های آموزشی
برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی واحد آموزش اداره خدمات پژوهشی مرکز جهت رسیدن به هدف 1
1) تنظیم و برگزاری کارگاه روش تحقیق مورد نیاز دانشجویان و محققین رشته های مختلف دانشگاه های استان در سال 1390
2) تنظیم و برگزاری کارگاه مقاله نویسی مورد نیاز دانشجویان و محققین رشته های مختلف دانشگاه های استان در سال 1390
3) تنظیم و برگزاری کارگاه نرم افزارهای آماری مورد نیاز دانشجویان و محققین رشته های مختلف دانشگاه های استان در سال 1390
4) تنظیم و برگزاری کارگاه زبان های خارجه مورد نیاز دانشجویان و محققین رشته های مختلف دانشگاه های استان در سال 1390
5) تنظیم و برگزاری کارگاه روش تحقیق مورد نیاز کارکنان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی دارای تفاهم نامه علمی و پژوهشی با مرکز در سال 1390
6) تنظیم و برگزاری کارگاه مقاله نویسی مورد نیاز کارکنان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی دارای تفاهم نامه علمی و پژوهشی با مرکز در سال 1390
7) تنظیم و برگزاری کارگاه نرم افزارهای اماری مورد نیاز کارکنان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی دارای تفاهم نامه علمی و پژوهشی با مرکز در سال 1390
برنامه عملیاتی واحد آموزش اداره خدمات پژوهشی مرکز جهت رسیدن به هدف 2
8) تقویت بنیه علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان با ارائه حداقل 5 طرح تحقیقاتی پژوهش در آموزش در سال 1390
9) توسعه و حمایت از تحقیقات مشترک اعضای هیأت علمی، محققین و دانشجویان در سال 1390
10) فراهم آوردن زمینه اجرای 5 طرح تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز آموزشی با رویکرد آموزش در پژوهش در سال 1390
برنامه عملیاتی واحد آموزش اداره خدمات پژوهشی مرکز جهت رسیدن به هدف 3
11) همکاری جدی در بخش آموزشی کارگاه ها و همایش و کنگره ملی مرکز تحقیقات در سال 1390
برنامه عملیاتی واحد آموزش اداره خدمات پژوهشی مرکز جهت رسیدن به هدف 4
12) شرکت فعال در جلسه شورای رابطین پژوهشی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها، ادارات و شرکت های دارای تفاهم نامه علمی و پژوهشی جهت هماهنگی های لازم جهت برگزاری 25 کارگاه آموزشی در سال 1390
کمیته های کاری
کمیته پیگیری برگزاری کارگاه های مقاله نویسی
کمیته پیگیری برگزاری کارگاه های روش تحقیق
کمیته پیگیری برگزاری کارگاه های افزارهای آماری
کمیته پیگیری برگزاری کارگاه های آموزش زبانهای خارجه

 
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...