يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


کمیته آموزش مقاله نویسی
عناوین دوره های آموزشی مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار
کمیته آموزش مقاله نویسی
اهداف
1. کارگاه نحوه نگارش مقاله به زبان انگلیسی
2. کارگاه نحوه نگارش مقاله به زبان فارسی
3. کارگاه مقاله خوانی و نقد مقاله
برنامه عملیاتی کمیته آموزش مقاله نویسی
فروردین
--
اردیبهشت
5/2 و 6/2/1390 روزهای دوشنبه و سه شنبه
خرداد
--
تیر
4/29 و 30/4/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
مرداد
از تاریخ 5/5 تا 31/5/1390 ویژه دانشجویان پزشکی
5/26 و 27/5/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
شهریور
از تاریخ 1/6 تا 15/6/1390 ویژه دانشجویان پزشکی
مهر
--
آبان
8/18 و 19/8/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
آذر
9/9 و 10/9/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
دی
10/21 و 22/10/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
بهمن
11/19 و 20/11/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
اسفند
12/17 و 18/12/1390 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...