يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


کمیته پیگیری طرح ها
برنامه عملیاتی کمیته پیگیری، تصویب و اجرای پروپوزال های طرح های تحقیقاتی در سال 1390

چشم انداز و رسالت
کمیته پیگیری، تصویب و اجرای پروپوزال های طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی داتشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی به منظور گسترش فعالیت های پژوهشي مرکز در مسائل مربوط به حوزه سلامت در سال 1390 آماده است تا با ارائه خدمات پژوهشی به کلیه محققین جوان، دانشگاه را در رسیدن به اهداف عالیه خود یاری رساند.
اهداف
1. ثبت مشخصات پروپوزال های طرح های تحقیقاتی واحدهای تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی فعال در مرکز تحقیقات در سال 1390 به محض ورود به واحد پژوهش
2. پیگیری تصویب و اجرای پروپوزال های طرح های تحقیقاتی واحدهای تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی فعال در مرکز تحقیقات در سال 1390
3. عملیاتی نمودن پروپوزال های طرح تحقیقاتی تدوین شده محققین واحدهای تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی فعال در مرکز تحقیقات در سال 1390
برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی کمیته پیگیری تصویب و اجرای پروپوزال های طرح های تحقیقاتی مرکز جهت رسیدن به هدف 1
1. پذیرش حداقل 100 پروپوزال تحقیقاتی جهت بررسی و تصویب در شورایعالی مرکز و ارسال آن ها برای گروه های علمی و پژوهشی مربوطه
برنامه عملیاتی کمیته پیگیری تصویب و اجرای پروپوزال های طرح های تحقیقاتی مرکز جهت رسیدن به هدف 2
2. ارسال پروپوزال ها برای داوری
3. پیگیری نتایج داوری ها
4. اعلام تصويب پروپوزال و هرگونه تغيير در حين انجام تحقيق به گروه علمی و پژوهشی مربوطه
برنامه عملیاتی کمیته پیگیری تصویب و اجرای پروپوزال های طرح های تحقیقاتی مرکز جهت رسیدن به هدف 3
5. پیگیری نهایی جهت بستن قرارداد با مجریان و شروع پروژه
6. تهیه فر م ها و چک لیست ها جهت تهیه گزارشات نهایی به منظور بهبود کمی و کیفی و ایجاد رویه برای بررسی، تایید و ارائه گزارشات در سایت مرکز
7. دریافت گزارشات سالانه/ نهایی طرح های تحقیقاتی و ارسال به گروه علمی-پژوهشی
8. پیگیری اصلاحات مورد نظر و در نهایت تایید گزارش از گروه علمی-پژوهشی
9. ایجاد بانک اطلاعاتی گزارشات تحقیقاتی و ثبت کلیه اطلاعات گزارش و سوابق مربوطه
10. ساماندهی بانک اطلاعات گزارشات طرح های تحقیقاتی و اطلاع رسانی در این زمینه


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...