يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -


کمیته پیگیری مقالات
برنامه عملیاتی کمیته پیگیری چاپ مقالات علمی و پژوهشی اداره خدمات پژوهشی در سال 1390

چشم انداز و رسالت
کمیته پیگیری چاپ مقالات علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات کاربردی سامت همگانی و توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی به منظور ارتقای سطح سلامت استان با ارائه خدمات به اساتید و محققان محترم در نظر دارد با انتشار تازه ترين يافته‎‏هاي علمي و پژوهشي در زمینه سلامت موجبات رشد علمی دانشگاه را در سطح ملی و بین الملل فراهم نماید.
اهداف
1. ثبت مشخصات مقاله های تحقیقاتی تدوین شده واحدهای تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی فعال در مرکز تحقیقات به محض ورود به واحد پژوهش در سال 1390
2. انتشار دستاوردهای علمی و تحقیقاتی پروژه ها و پروپوزال های علمی مصوب محققین فعال در واحدهای تحقیقاتی گروه های علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات در قالب چاپ مقالات در مجلات علمی و پژوهشی داخلی، مجلات خارجی و سمینارهای معتبر علمی داخلی و خارجی در سال 1390
برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی کمیته پیگیری چاپ مقالات علمی و پژوهشی اداره خدمات پژوهشی مرکز جهت رسیدن به هدف 1
1. ثبت مشخصات مقاله های تحقیقاتی به محض ورود به واحد پژوهش
2. ایجاد و ساماندهی بانک اطلاعاتی ثبت کلیه مقالات منتشر شده
رنامه عملیاتی کمیته پیگیری چاپ مقالات علمی و پژوهشی اداره خدمات پژوهشی مرکز جهت رسیدن به هدف 2
3. ارسال مقالات برای داوری حداقل 50 مقاله فارسی به مجلات علمی و پژوهشی داخلی و 25 مقاله انگلیسی مرکز یا مجلات خارجی
4. پیگیری نتایج داوری ها حداقل 50 مقاله فارسی به مجلات علمی و پژوهشی داخلی و 25 مقاله انگلیسی مرکز یا مجلات خارجی
5. پیگیری اصلاحات مورد نظر داوران حداقل 50 مقاله فارسی به مجلات علمی و پژوهشی داخلی و 25 مقاله انگلیسی مرکز یا مجلات خارجی
6. اعلام پذیرش/رد مقاله به نویسندگان مقاله حداقل 50 مقاله فارسی به مجلات علمی و پژوهشی داخلی و 25 مقاله انگلیسی مرکز یا مجلات خارجی
7. ارسال حداقل 150 خلاصه مقاله به همایش های ملی سه گانه مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار در سال 1390
8. ارسال حداقل 100 خلاصه مقاله به همایش های بین المللی در سال 2012-2011


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...