گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۳ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۲۹ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۱۳۴ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۳۸۱۱۶ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

تجهیزات پزشکی


آقای: مهندس محمد محسنی

تحصیلات :کارشناس برق

شرح وظایف

واحد

شرح وظایف

نگهداشت و آموزش

1-  نظارت بر کنترل کيفيت و کاليبراسيون تجهيزات پزشکي

2-  تجزيه و تحليل مستندات تعمیرات تجهیزات پزشکی و ارائه گزارشات به مقامات مربوطه

3-  نيازسنجي آموزشي در زمينه نگهداشت تجهيزات و ملزومات پزشکي

4-  جمع آوری و  ابلاغ  دستورالعمل های ایمنی تجهیزات و ملزومات پزشکی و نظارت بر اجرای آن

5-  جمع آوری و  ابلاغ  دستورالعمل های  نگهداري اثر بخش و بهينه تجهیزات و ملزومات پزشکی و نظارت بر اجرای آن

6-   جمع آوری و  ابلاغ  دستورالعمل های نگهداري پيشگيرانه تجهیزات و ملزومات پزشکی و نظارت بر اجرای آن

7- ارزيابي و نظارت بر حسن انجام خدمات پس از فروش شرکت هاي تجهيزات پزشکي

8-نظارت بر مراحل نصب و راه اندازي تجهيزات پزشکي

9- نظارت بر هزینه های خدمات پس از فروش

10- بررسی و کارشناسی قرارداد هاي خدمات پس از فروش

11- نظارت بر فرآيند امحاء ملزومات و تجهیزات پزشکی و اسقاط تجهيزات پزشکي

12-  نظارت بر نحوه نقل و انتقال تجهيزات پزشکي

13- نظارت بر ارتقاء و بروزرساني تجهيزات پزشکي

14- پيشنهاد بودجه نگهداشت تجهيزات پزشکي

15-   نطارت بر نحوه انبارش تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز تابعه

16-  پيگيري موارد پيش آمده در خصوص فراخوان تجهيزات و ملزومات پزشکي و جمع آوري تجهيزات و ملزومات پزشکي معيوب

 17-    نظارت بر استفاده بهینه از تجهیزات پزشکی با رعایت الصاق دستورالعملها

18-  بررسی نیازهای اموزشی مرتبط با تجهیزات پزشکی در سطح دانشگاه و مراکز تابعه

19-   تدوین و برگزاری دوره های اموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی

20-  بررسی و کارشناسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی

21-  نیازسنجی پزوهشی تجهیزات و ملزومات پزشکی

22- همکاری جهت برگزاری همایشهای اموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی

23-  ارزیابی میزان تاثیر اموزش های صورت گرفته در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی

نظارت و ارزیابی

1-   تهيه چک ليست هاي نظارتي تجهيزات و ملزومات پزشکي

2-  نظارت بر چيدمان تجهيزات پزشکي متناسب با هر بخش وفق دستورالعملهای استاندارد

3-  کارشناسي و رسيدگي به شکايات مرتبط با تجهيزات  و ملزومات پزشکي

4-  بررسي و کارشناسي صدور مجوزهای مرتبط با تجهیزات و ملزومات پزشکی در منطقه تحت پوشش دانشگاه

5- نظارت بر حسن اجرای ضوابط و قوانین تجهیزات و ملزومات پزشکی

6-  هماهنگي و همکاري با مراجع ذيصلاح قضایی و حقوقي و نظارتي در خصوص تجهیزات و ملزومات پزشکی

7-   انجام بازديدهاي نظارتی دوره اي و موردي تجهيزات و ملزومات پزشکي

8-  نظارت بر عملکرد توزیع کنندگان و عرضه کنندگان شرکتها و اصناف تجهيزات و ملزومات پزشکي در منطقه تحت پوشش

9-  نظارت بر رعايت عملکرد تولید کنندگان تجهيزات و ملزومات پزشکي در منطقه تحت پوشش

10-  پیگیری و اجرای تشکیل جلسات کارگروه مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی

تامین تجهیزات پزشکی

  1. نیاز سنجی منطقی و تعیین اولویت های تجهیزات
  2. بررسی نیاز های اعلام شده توسط واحد ها
  3. انجام مراحل کارشناسی خرید سفارشات
  4. کارشناسی بالینی ، فنی و قیمتی خریدهای متمرکز  دانشگاه
  5. حضور در جلسات شورای تجهیزات و کمیته تجهیزات

صدور پروانه ها

امور اداری و بایگانی

  1. صدور و تمدید شناسنامه فعالیت برای شرکتهای توزیع کننده و عرضه کننده  و اصناف
  2. برآورد هزینه مورد نیاز هر بیمارستان جهت اجرای برنامه نگهداشت
  3. تاثیر عدم انجام آزمونهای کنترل کیفی برصحت و ایمنی
  4. انجام کلیه امور اداری
  5. بایگانی امور دفتری

تلفن محل کار:05836249282

 
جستجو
شرح خطا 1 (۲۹۴۷ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۲۱۱۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...