گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۶۵ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۳۲ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۱۷۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۳۴۱۱۲ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

کنترل عفونت


 مسئول کنترل عفونت

کارشناس پرستاری

 

  

شرح وظایف

1-شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام تحقیق

2- بکارگیری نتایج پژوهش های جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

3- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری،دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپر وایزر آموزشی

4- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری ا سایر گروه ها برگزار می شود.

5- تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.

6- ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.

7- نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت های بیمارستانی و پیگیری اثربخشی آموزشی

8- بازدیدد روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علایم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور

9-تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استاندارد های مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

10- نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحد های بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

11- نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

12- همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی

13- شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی

                                                                                                                                                تلفن تماس :   6224012   داخلی : 136-205
جستجو
شرح خطا 1 (۲۹۱۶ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۲۰۸۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...