گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۰۸ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۲۲ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۹۷۰ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۲۹۵۶۹ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

سوپروایزردرگردش


         سوپروایزردرگردش                                                                                                                                  

اقای علی گلیانی

کارشناس پرستاری

شرح وظایف:

1- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز آموزش بهداشتی ، درمانی توانبخشی

2- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحد های ذیربط با همکاری سایر مسئولین

3- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری و مامایی

4- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان، دانشجویان، مددجویان

5- برنامهریزی و هماهنگی در پذیرش و ترخیص مددجویان

6- تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان و ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحد های ذیربط

7- ایجاد هماهنگی بین واحد های مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحد های ذیربط

8- تشخیص نیاز ها و مشکلات موجود در واحد های مرتبط پرستاری و اقدام جهت حل آنها

9- مشاکرت در توطیع کارکنان پرستاری بر اساس توانایی ها و نیاز ها در واحد ها و شیفت های مختلف

10- هماهنگی ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم ما بین افراد

11- شرکت در برنامه های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه رو شهای موثر تر خدمات پرستاری و مامایی

12- شرکت در کمیته های مختلف بیمارستانی و پرستاری بنا به صللاحدید

13- تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریت ها

14- هماهنگی در ارجاع مددجو به خانواده، مرکز آموزشی بهداشتی، درمانی و توانبخشی

15- نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی

16-  نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری و مامایی مبتنی بر ایتانداردها با استفاده از ابزار مناسب

17- بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق

18- هدایت کارکنان پرستاری در جهت ارتقای سطح کیفی مراقبت ها

19- ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان پرستاری، کمک و حمایت از آنها

20- مشارکت و همکاری در جهت تامین نیاز های آموزشی کارکنان پرستاری و مامایی شامل: آشنا سازی کارکنان جدیدالورود با مقررات، خط مشی ها، شرح وظایف و ...

21- ثبت حوادثريال وقایع غیر مترقبه، آمار (بیماران بدحال، پذیرفته شده، ترخیصی، فوت شده،...) و گزارش به مافوق

22- مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق : عملکرد، رفتارهای شغلی و اخلاقی

23- همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثربخشی خدمات از طریق: حسابرسی کیفی- بررسی رضایتمندی مددجویان- بررسی رضایت مندی کارکنان

24- همکاری و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری

 
جستجو
شرح خطا 1 (۲۸۶۵ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۲۰۴۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...