گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۷۶ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۲۲ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۰۱۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۰۸۵۷۸ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

منشی بخشها


 

شرح وظایف منشی بخشها

 

كسب دستور و برنامه كار از سرپرستار يا پرستار مسئول

 

راهنمايي بيماران در موقع بستري به اطاق، گرفتن لباس و اشياء قيمتي و... و تحويل به خانواده

 

تكميل و كنترل روزانه كليه فرمها و اوراق پرونده با مشخصات بيمار، الصاق اوراق آزمايشات و ...

 

گرفتن وقت براي انجام آزمايشات ، عكس و ... در داخل يا خارج مركز و پي گيري جواب آنها

 

جمع آوري و آماده نمودن پرونده بيماران ترخيصي و تحويل به امور حسابداري امور بيماران و تحويل كليشه راديولوژي و بقيه اوراق مربوط به بيمار و كنترل برگه خروج بيماران در زمان ترخيص

 

مرتب نگه داشتن ايستگاه پرستاري و آماده نمودن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش

 

تهيه آمار روزانه بيماران و تهيه ليست رژيم غذايي بيماران و ارسال به امور تغذيه بيمارستان

 

آماده كردن يادداشتهاي مورد نياز بخش پاكنويس برنامه كاري و ارسال به دفتر پرستاري

 

نوشتن برگ درخواست انبار، خريد، تعميرات و پيگيري امور مربوط به آنها

 

ثبت و ورود اطلاعات نسخ دارويي، وسايل مصرفي و وسايل مصرفي و درخاست آزمايشگاه و راديولوژي

 

پاسخ به تلفنها، و رساندن پيغام به پزشك، كادر پرستاري ، كاركنان و بيماران

 

رسيدگي به مشكلات بيماران و خانواده وي در امور پذيرش و ترخيص

 

شركت در دوره هاي آموزش شغلي

 

                                                                                                                                

انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

 
جستجو
شرح خطا 1 (۲۷۰۸ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۱۹۰۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...