گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۲۹ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۱۳۵ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۳۸۱۱۷ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

منشی بخشها


اسامی منشی بخش های بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان

خانمها: اکرم غلامی، زهرا صدیق، فاطمه علیزاده، مدینه مومن، زهرا محمدزاده

شرح وظایف منشی بخشها

 

كسب دستور و برنامه كار از سرپرستار يا پرستار مسئول

 

راهنمايي بيماران در موقع بستري به اطاق، گرفتن لباس و اشياء قيمتي و... و تحويل به خانواده

 

تكميل و كنترل روزانه كليه فرمها و اوراق پرونده با مشخصات بيمار، الصاق اوراق آزمايشات و ...

 

گرفتن وقت براي انجام آزمايشات ، عكس و ... در داخل يا خارج مركز و پي گيري جواب آنها

 

جمع آوري و آماده نمودن پرونده بيماران ترخيصي و تحويل به امور حسابداري امور بيماران و تحويل كليشه راديولوژي و بقيه اوراق مربوط به بيمار و كنترل برگه خروج بيماران در زمان ترخيص

 

مرتب نگه داشتن ايستگاه پرستاري و آماده نمودن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش

 

تهيه آمار روزانه بيماران و تهيه ليست رژيم غذايي بيماران و ارسال به امور تغذيه بيمارستان

 

آماده كردن يادداشتهاي مورد نياز بخش پاكنويس برنامه كاري و ارسال به دفتر پرستاري

 

نوشتن برگ درخواست انبار، خريد، تعميرات و پيگيري امور مربوط به آنها

 

ثبت و ورود اطلاعات نسخ دارويي، وسايل مصرفي و وسايل مصرفي و درخاست آزمايشگاه و راديولوژي

 

پاسخ به تلفنها، و رساندن پيغام به پزشك، كادر پرستاري ، كاركنان و بيماران

 

رسيدگي به مشكلات بيماران و خانواده وي در امور پذيرش و ترخيص

 

شركت در دوره هاي آموزش شغلي      

انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق
جستجو
شرح خطا 1 (۲۹۴۷ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۲۱۱۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...