گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۶ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۴۳ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۲۱۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۶۸۵۵۶ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

حوزه خدمات پرستاری


سرکار خانم: منیره قربانی

                               مدیره خدمات پرستاری                               

شرح و وظایف:

مدير خدمات پرستاري  (مترون ) درمراكز بهداشتي ،درماني ، وتوانبخشي ، پرستاري است كه اداره واحد پرستاري مركز مربوطه را به عهده مي گيرد.

شرح وظايف مدير خدمات پرستاري با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشد:

1- برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان

2-گردآوري اطلاعات از :‌

- مركزشامل : نمودار سازماني مصوب ، هدف ، نوع فعاليت ، گزارشات ماهيانه و ساليانه ، گزارش حسابرسي پرستاري ، پرونده هاي كاركنان ، مصاحبه با كاركنان .

- مددجويان :‌برحسب نوع بستري ، نياز مراقبتي ، خدمات ارائه شده .

منابع شامل نيروي انساني (پرستاران ، بهياران ، كمك بهياران ، تكنسين ها و كاردان هاي اطاق عمل و هوشبري وساير كادر وابسته ) ساختار فيزيكي ، امكانات و تجهيزات .

3- شركت فعال در نهادهاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازمان .

4- تعيين اهداف (كوتاه مدت ، ميان مدت ، درازمدت ، ) مبتني برنيازها جهت تامين حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو ، بيمار با توجه به خط مشي هاي مركز متبوع وپيشنهاد به مقامات ذي ربط.

5- تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب وتعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر.

6- برنامه ريزي جهت تشكيل وشركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي ، پژوهشي ، كنترل و نظارت كنترل عفونت و ... )

7- ارائه راهكارهاي بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر.

8- تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري .

9- ايجاد هماهنگي ومشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي ، درماني ، وتوانبخشي مركز .

10-جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز براي دستيابي به اهداف .

11- ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه هاي پرستاري.

12- مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت مركز .

13- تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندي  آنها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري .

14- مشاركت در طرح هاي پژوهشي .

15- برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت (كنترل عفونت )

16- انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحدهاي ذي ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري .

17- ارائه راهكارهاي اساسي در برنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذي ربط.

18- تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري بر اساس استانداردهاي علمي.

19- تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب.

20- بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف كاري .

21- پيشنهاد ومصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري

22- پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحدهاي ذي ربط.

23- تصميم گيري در مورد مرخصي ها ، ماموريت ها و ... كاركنان گروه پرستاري.

24-رهبري و هدايت واحد هاي دي ربط در جهت تحقق اهداف سازماني .

25- ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراي ارتباط موثر ، عملكرد مطلوب ، حسن رفتار شغلي و...

26- اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان (تشويق و تنبيه ) گروه پرستاري .

27- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها.

28- تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحدهاي ذي ربط با بهره مندي از فن آوري هاي علمي حل مساله .

29- تامين نيازهخاي آموزشي كاركنان شامل : آشنا سازي پرسنل جديد الورود با مقررات و خط مش ها.

 

جستجو
شرح خطا 1 (۳۱۱۴ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۲۲۶۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...