گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۲۳ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۸۶۱ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۲۹۸۲۶ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

بخش اورژانس


خانم: زهره ابراهیم زاده

سرپرستار بخش اورژانس 

  تلفن تماس :6224011   داخلی : 188-187

   علاوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش اورژانس با تكيه به منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد.

ترياژ ؛

1- ارزيابي سريع اوليه از نظر شرايط تهديد كننده حيات در مددجويان با وضعيت بحراني يا آسيب ديده .

2- ارزيابي سيستماتيك و سريع (ثانويه ) بيماران از سرتاپا براي شناسايي كليه آسيب هاي احتمالي

3- ثبت موارد ارزيابي شده با توجه به مشكل اساسي بيمار

4-  برآوردن نيازهاي فوري مددجو

5-  قرار دادن بيمار در يكي از رده هاي طبقه بندي فوريتي و اعلام كد در صورت نياز

6- بررسي مجدد و متناوب بيماران

7- تكميل فرم بررسي ترياژ

8- برقراري ارتباط مناسب و موثر با خانواده مددجويان در اتاق انتظار و اطلاع وضعيت مددجويان به آنها.

9- اطلاع به پزشك جهت ويزيت مجدد.

10- راهنمائي و انتقال بيماران به اورژانس در صورت نياز به بستري

CPR  :

1- اطمينان از عملكرد صحيح وسايل و تجهيزات اتاق CPR

2-  اطمينان از كفايت داروها و سرم هاي اتاق CPR

3- تحويل سريع و بدون وقفه بيمار بحراني وبد حال

4-  بررسي راه هوائي بيمار واطمينان از برقراري راه هوائي مناسب

5-  بررسي نبض محيطي

6 – بررسي سطح هوشياري بيمار

7-  انجام اقدامات مقدماتي احياء

8- انجام اقدامات پيشرفته احياء شامل ؛ برقراري راه هوائي مناسب ، لوله گذاري در صورت عدم حضور پزشك – DC  شوك و....

9- گرفتن نمونه خون شرياني

10- مانيتورينگ قلبي و تشخيص ديس ريتمي هاي خطرناك وانجام اقدامات لازم جهت رفع آنها.

11- مانيتورينگ تخصصي بيمار وانجام پالس اكسي متري وتشخيص مشكلات تنفسي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها.

12- اكسيژن تراپي به روش هاي غيرتهاجمي (بكارگيري انواع ماسك و كانولا ها )

13- ساكشن كردن مددجو ( دهاني ، بيني حلقي ، آندوتراكئال و تراكئوستومي )

14- ست كردن و اتصال بيماربه دستگاه تهويه مكانيكي

15- فلبوتومي درماني با تجويز پزشك

16- گرفتن ECG  ، 12 ، 15 و 18 ليد

17- اندازه گيري قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلوكومتر .

18- برقراري راه وريدي از طريق وريد ژگولار خارجي ، داخلي ، و وريد ساب كلاوين.

19- ثبت گزارش و عملكرد تيم احياء

پرستار اورژانس عمومي

1- تحويل بيمار از پرستار ترياژ يا پرستار CPR

2-برقراري ارتباط مناسب و موثر با بيمار و همراهان وي

3- كنترل وضعيت تنفس ، قلب و عروق و هوشياري و... بيمار

4- ثبت موارد غير عادي نظير نابينائي يا كم بينائي از يك چشم يا هردو چشم – ناشنوائي- اختلال خلقي و... در پرونده بيمار

5- كنترل موارد حساسيت هاي داروئي يا مصرف داروهاي خاص و ثبت در پرونده.

6- كنترل و ثبت بيماري گذشته

7- كنترل و ثبت موارد مربوطه به آزارواذيت كودكان- زنان – سالمندان و معلولين ذهني و گرايش به مقام مسئول در بيمارستان.

8- كنترل عملكرد و تعداد مناسب تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت

9- هماهنگي با واحدهاي مختلف جهت انجام اقدامات كلينيكي و پاراكلينيكي .

10-گرفتن نمونه خون شرياني

11- مانيتورينگ قلبي و تشخيص ديس ريتمي هاي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها

12- مانيتورينگ تنفسي بيمار و انجام پالس اكسي متري و تشخيص مشكلات تنفسي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها.

13- اكسيژن تراپي به روش هاي غيرتهاجمي (بكارگيري انواع ماسك و كانولاها )

14- بكارگيري دستگاه تهويه مكانيكي.

15- ساكشن كردن مددجو ( دهاني ، بيني حلقي ، آندوتراكئال و تراكئوستومي )

16- فلبوتومي درماني با تجويز پزشك

17- گرفتن ECG  ، 12 ، 15 و 18 ليد

18- اندازه گيري قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلوكومتر .

19- برقراري راه وريدي از طريق وريد ژگولار خارجي

20- اندازه گيري CVP

21- بكارگيري نبولايزر

22- انجام  CPR پيشرفته (بكارگيري دستگاه دفيبريلاتور – لوله گذاري و ...)

23- گذاشتن پيس ميكر موقت خارجي

24- اندازه گيري فشارخون شرياني به روش تهاجمي

25- كنترل و مراقبت از EVD  (كاتتر داخلي بطن مغز )

26- اندازه گيري فشار داخل مغزي

27- گذاشتن NGT  و OGT

28- انجام گاواژ و لاواژ معده

29- بكارگيري دستگاه همودياليز و انجام همودياليز در موارد اورژانس

30- انجام دياليز صفاقي

31- اجراي پروتكل انفوزيون ترمبوليتيك ( استرپتوكيناز ، TPA  و...) وخدر و سداتيو با تجويز پزشك

32- اجراي پروتكل بحران در بخش اورژانس .

 اورژانس زايمان ( درمراكزي كه مركز زايمان ندارند ) ؛

1- بررسي وضعيت مادر از نظر فشارخون ، تنفس ، نبض و علائم پراكلامپسي يا اكلامپسي

2- حمايت تنفسي مادر و قرار دادن وي در پوزيشن راحت

3- انجام زايمان در موارد اورژانس

4- بررسي وضعيت نوزاد از نظر تنفسي ، جريان خون ، سطح هوشياري و....

5- گرم نگه داشتن نوزاد

 اورژانس چشم ؛

 1- تعيين ماركوس گان (كنترل مردمك چشم ازنظر نقص عصبي آوران مردمك )

2- انجام تست شيرمر جهت بررسي ميزان اشك و شست و شوي مجراي اشكي

3- برداشتن سوچور قسمت هاي خارجي چشم ( پلك و مجراي اشكي )

4- گذاشتن و خارج كردن لنزهاي تماسي و پروتزهاي چشمي

5- شستشوي ساده چشم با سرم فيزيولوژي با آب ساده

6- شستشوي كامل چشم با استفاده از بلفارستات

7- خارج كردن جسم خارجي سطحي از ملتحمه و بي حركت كردن اجسام خارجي عميق.

8- اندازه گيري و ثبت حدت بينائي ( HM،  LP ، FC و اسنلن چارت )

9- كنترل فشار چشم با استفاده از تونومتر

10- تزريق زير ملتحمه چشم

11- گرفتن نمونه از ملتحمه جهت كشت

12- كمپرس گرم و مرطوب

13- معاينه سگمان قدامي چشم با استفاده از اسليت لامپ

 اورژانس گوش و حلق و بيني ؛

 1- شستشوي گوش

2- بررسي مايع خروجي از گوش از نظر افتراق با مايع CSF

3- گذاشتن تامپون قدامي بيني

4- خروج اجسام خارجي از حلق با استفاده از     همليخ و.....

 اورژانس مسمومين ؛

1- لاواژ معده

2- دادن داروهاي آنتي دوت برطبق دستور پزشك

3- درمان تشنج بيمار بر حسب دستور پزشك

4- اندازه گيري گازهاي خون شرياني و PH

5- دادن شاركول فعال يا مسهل

6- بررسي بيماري هاي همراه

7- سم زدايي فوري برحسب نوع مسموميت (استنشاقي ،‌پوستي ، خوراكي و غيره )

8- كنترل اختلالات دماي بدن (هيپوترمي ، هيپرترمي ) 

 

 
جستجو
شرح خطا 1 (۲۸۶۶ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۲۰۴۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...