گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۵۳ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۷۳ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۱۲۰ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۳۸۰۰۷ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

آزمایشگاه


                                                                                  آقای: علی علیزاده                                                              مسئول آزمایشگاه                      

                                       

 

 شرح وظايف :

-كنترل نمونه هاي ارسال شده از پذيرش و بخشهاي بيمارستان و تطابق دادن آزمايش درخواستي با نوع و مقدار نمونه ارسالي


-انجام آزمايشات دريافتي ( هماتولوژي – بيوشيمي – سرولوژي – ميكروب شناسي – انگل شناسي – كامل ادرار – هورمون شناسي – ايمنولوژي – بانك خون 


-ثبت اسامي ، تاريخ ، نوع آزمايش و نتايج در دفاتر مربوطه ، ثبت ليست كار روزانه و ارسال به بخش جواب دهي

-انجام آزمايش مجدد بر روي موارد مشكوك در صورت لزوم


-5 همكاري در كنترل و نظارت بر آماده سازي محلولهاي مورد استفاده


-كمك به ساير بخشهاي آزمايشگاه در صورت افزايش پذيرش


-رعايت اصول ايمني و حفاظت فردي و كمك در بهبود وضعيت بهداشتي و نظارت بر انجام آن توسط كاركنان تحت نظر


-همكاري در جمع آوري و ارائه آمار مورد نياز مقام مافوق


-كمك در امر آموزش دانشجويان و كارورزان


-10 نظارت و همكاري با كاردان بخش مربوطه در آزمايشگاه


11 -تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون وظايف محوله و ارائه به مسئول ذيربط


12 -شركت در جلسات آموزشي آزمايشگاه جهت ارتقاء سطح آگاهي و انجام اقدامات لازم در زمينه انطباق برنامه هاي آموزشي با روشهاي جديدآموزشي


13 -شركت در برنامه هاي اپيدميولوژي و ساير برنامه هاي بهداشتي


14 -تهيه وتنظيم مقالات علمي و مشاركت در امور تحقيقاتي ، پژوهشي و بررسي كارهاي قابل نشر


15 -انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 
جستجو
شرح خطا 1 (۲۹۴۶ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۲۱۱۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...